Het grootste wonder

 

Niet dat hij opstond uit de dood

Niet dat hij de zieke redde uit het graf

Niet het lopen over water

Wel dat hij iedereen vergaf

 

Niet de pijn en het verdriet

Niet hoe vriend en vijand griefden

Niet die vissen en die broden

Wel zijn weergaloze liefde

 

Liefde voor het hart van ieder mens

Liefde voor de man of vrouw in zonde

Liefde voor hen die werden vergeten

Vergeving zelfs voor hen die hem verwonden

 

Stil gezegend en verwonderd

Van mildheid tijdens pijn

Verbindend tijdens lijden

Ondanks alles: Liefde zijn

 

Welke haat kan daar dan tegenop?

Angst verdwijnt als sneeuw voor zon

Als hij, de herder, bij mij is

Wiens liefde alles overwon

 

Paula van Ginkel

28-10-2016

 

Advertenties

Naar Emmaus, met een ‘vreemde’

 

Daar lopen we dan
We zijn maar gegaan
‘k begrijp het niet meer
Hoe kon het zo gaan?

Hij was toch de grootste?
Onze redder en held
Nu is Hij gebroken
in verned’rend geweld

Een vreemde komt bij ons
Vraagt naar ons verdriet
Wat hier is gebeurd
Dat weet hij dus niet

Dan leggen we ’t uit
Onze pijn, ons gemis
Dat Hij is verdwenen
In ’t graf zelfs niet is

De vreemde die luistert
Verstaat onze pijn
Dan glimlachend vraagt ons
Hoe dom we soms zijn?

Hij begint nu te spreken
Vol vuur en met kracht
Over wonder en leven
Door God ons gebracht

Wat brandt ons hart
Wat worden we blij
De Heer kan nog leven
En maakt ons toch vrij

De vreemde wil verder
Onze dank is te groot
Hij komt met ons binnen

En Hij breekt het brood

Nu pas, Nu zien we
Dat Hij er is
Hij was er altijd al
We hadden het mis

Ons hart brandt vol vuur
Niets is meer gewoon
We gaan naar Hem terug
We gaan met Gods
Zoon

Paula van Ginkel
29-03-2016

 

Jezus komt: Liefde komt

 

Daar staat hij dan, die oude man

Een kindje in zijn armen

Zeer Heilig, en zo lief en teer

Heer Jezus doet zijn hart verwarmen

 

Alleen de wet nog in die tijd,

Was wat leeg, wat streng en arm

De Heer bracht liefde, licht daarin

Zo werd wat hard was, zacht en warm

 

Niet langer star of koud en kil,

Liefde vormt nu heel ons leven

De warme wijsheid in het hart

Brengt stenen tafelen tot leven

 

Net als toen die oude man

Wachten wij nog op de Heer

Geen dogma die ons hart verhard

Heilig gevoel, zo lief, zo teer.

 

Paula van Ginkel

1e advent 2015
29-11-2015